Manny Poulo

  • Throws: R
  • Exp: 4 Seasons

Last 5 Series

DATEOPPSCRHCYTD GYTD TOTYTD AVG
02/12/2020 @ RDS L (V0 - H7) 31081425019119.50
02/05/2020 SRU L (V5 - H2) 28379394709120.74
01/08/2020 HAD L (V7 - H0) 35278364426122.94
11/27/2019 HAD W (V2 - H5) 37378334074123.45
11/20/2019 SRU L (V5 - H2) 41880303701123.37

Bowling Stats

SEASONGAMESTOTAL PINSAVERAGEHANDICAPHIGH GAMEHIGH SERIES
19-20 S No Name 425019119.5081160418
18 -S- No Name 789374120.1881171460
2017 -S- No Name 789633123.5078162417
2016 -P- No Name 6711118.5082132362
2016 -S- No Name 8110101124.7077172418

Last 5 Games

DATEOPPSCRHCYTD GYTD TOTYTD AVG
02/12/2020 @ RDS L (V0 - H7) 31081425019119.50
02/05/2020 SRU L (V5 - H2) 28379394709120.74
01/08/2020 HAD L (V7 - H0) 35278364426122.94
11/27/2019 HAD W (V2 - H5) 37378334074123.45
11/20/2019 SRU L (V5 - H2) 41880303701123.37