Richard Reyes

  • #
  • T:
  • H:
  • Exp: Rookie

Last 5 Series

DATEOPPSCRHCYTD GYTD TOTYTD AVG
02/21/2016 HI5 W (V2 - H5) 59821000.00
02/14/2016 @ GUNS W (V5 - H2) 50220000.00
02/07/2016 OGLD W (V0 - H7) 59421000.00
01/31/2016 @ BUFF W (V5 - H2) 612245410035185.83
01/24/2016 @ 5BLR W (V7 - H0) 54924519423184.76

Bowling Stats

SEASONGAMESTOTAL PINSAVERAGEHANDICAPHIGH GAMEHIGH SERIES
YR7 WALANG HABAG 6311729186.1822266638

Last 5 Games

DATEOPPSCRHCYTD GYTD TOTYTD AVG
02/21/2016 HI5 W (V2 - H5) 59821000.00
02/14/2016 @ GUNS W (V5 - H2) 50220000.00
02/07/2016 OGLD W (V0 - H7) 59421000.00
01/31/2016 @ BUFF W (V5 - H2) 612245410035185.83
01/24/2016 @ 5BLR W (V7 - H0) 54924519423184.76